3. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci

Celem organizowanego od 2013 roku Przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci jest przybliżenie wrocławskiej publiczności najnowszych tendencji w sztukach performatywnych dla młodych widzów. Od pierwszej edycji Przegląd skupiał się na współczesnej polskiej dramaturgii i spektaklach
dla „naj-najów”, czyli dzieci poniżej trzeciego roku życia; pokazywaliśmy także przedstawienia interaktywne, eksperymentalne, łamiące tradycyjny podział uczestników wydarzenia kulturalnego na jego twórców i odbiorców.

Tegoroczna edycja Przeglądu koncentruje się wokół dwóch zjawisk w polskim teatrze dla dzieci
i młodzieży. Pierwsze to powrót formy w spektaklach dla najmłodszych. Przedstawienia głównego nurtu zostały wybrane tak, by widzowie mogli zapoznać się z bogactwem i różnorodnością technik animacji. Zaprezentujemy widowiska lalkowe, w których zobaczyć można pacynki i marionetki, ale również sztuki zrealizowane metodą „black light”, teatr cieni i teatr uliczny, spektakl oparty na ruchu scenicznym i kameralne przedstawienie wykorzystujące technikę teatru przedmiotu. Drugi fenomen to przedstawienia skierowane do wąskiej grupy, na ogół uznawanej za „trudną” – młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Poświęcimy im panel dyskusyjny z udziałem polskich dramatopisarek, prowadzony przez teatrologa i krytyka Łukasza Drewniaka, a ponadto czytanie najnowszej sztuki Magdaleny Fertacz „Iwona, księżniczka z Burbona” w reżyserii Marcina Libera.
W repertuarze znajdą się także spektakle skierowane do tej grupy wiekowej.


3. edycję Przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci już tradycyjnie otworzymy premierą. „Noc bez księżyca” w reżyserii Maćka Prusaka to spektakl dla najmłodszych oparty na formie: choreo-

i scenografii. Te dwa elementy stanowią teatralny ekwiwalent przepięknych ilustracji w lite- rackim pierwowzorze „Nocy…”, czyli książce Etgara Kereta i Shiry Geffen.

Integralną częścią Przeglądu jest plenerowy, ogólnodostępny i interdyscyplinarny Ogród Sztuk,
w ramach którego każdego dnia odbywają się bezpłatne autorskie warsztaty z różnych dziedzin sztuki. Do ich prowadzenia i tym razem zaprosiliśmy znakomitych młodych artystów, którzy równolegle ze swoją aktywnością artystyczną realizują się w pracy z dziećmi i młodzieżą. W tym roku warsztaty poprowadzą m.in.: Malina Prześluga, Martyna Majewska, Ingakku Riukimiuki, Agnieszka Jarząb i Maciej Bączyk, Robert Romanowicz, Karol Krukowski, Aleksandra i Grzegorz Mazoniowie.


Każda z edycji Przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci skupia się jak dotąd na nieco innych obszarach sztuk performatywnych i koncentruje wokół odmiennych zjawisk; przewodnia idea pozostaje jednak niezmienna: jest nią popularyzacja nowego teatru dla dzieci i młodzieży, a przy okazji stworzenie przyjaznej przestrzeni dla wymiany doświadczeń między jego twórcami.

Patronat nad 3. Przeglądem Nowego Teatru dla Dzieci objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wrocław 2016 – Europejska Stolica Kultury, patronat honorowy – Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Zapraszamy!