Kids Design Space – młodzi projektują przestrzeń

 

Kids Design Space to cykl działań edukacyjno-animacyjnych organizowany przez wrocławską Fundację Open Mind. Sukces poprzednich trzech edycji projektu jest najlepszym
motywatorem, by nadal działać, wymyślać i tworzyć. Projekt ten, w ramach którego odbędzie się szereg warsztatów, interdyscyplinarnych spotkań i wycieczek adresowany jest do dzieci i
młodzieży w wieku 7-18 lat. Tegoroczna edycja projektu organizowana jest pod szyldem innowacyjności. Jedno jest pewne- będzie twórczo, kreatywnie i nowocześnie.

Kids Design Space jako przestrzeń przestrzeń twórczej współpracy pozwoli uczestnikom zaczerpnąć wiedzy i inspiracji od wybitnie uzdolnionych, doświadczonych ceramików,
architektów, ilustratorów, designerów i rzemieślników. Głównym celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do działania, rozwijania kreatywności, nabycia nowych umiejętności
praktycznych i świadomości kulturowej. To projekt otwierający drzwi do edukacji estetycznej obejmującej szeroko pojęty design i rzemiosło – obszary często pomijane w kształceniu dzieci i
młodzieży.

Program realizowany jest w czterech etapach: Doświadczenie, czyli zdobywanie wiedzy, Kreowanie, polegające na tworzeniu innowacyjnych konceptów, Realizacja, czyli wprowadzenie
pomysłów w życie oraz Wystawa, będąca zwieńczeniem całej inicjatywy. Wystawa obejmuje prezentację efektów współpracy dzieci z zawodowymi projektantami. W czasie jej trwania będzie
można zobaczyć prace stworzone przez uczestników podczas całego wydarzenia oraz kreacje profesjonalistów.