Lato w teatrze 2019!

Ruszył wakacyjny program „Lato w teatrze” we Wrocławskim Teatrze Lalek!

W tym roku trwa 12. edycja programu.
Dofinansowanie na realizację warsztatów otrzymało 41 beneficjentów: 4 ośrodki w ramach modułu Lato w teatrze + oraz 37 ośrodków w ramach modułu Lato w teatrze.

Program Lato w teatrze powstał w 2008 roku, jako odpowiedź na potrzebę ożywienia teatrów w okresie wakacyjnym. Podczas pierwszych edycji wybrane teatry były zapraszane do zorganizowania dwutygodniowych warsztatów dla dzieci i młodzieży. Ze względu na rosnącą popularność programu szybko przeobraził się on w konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które chciałyby w okresie letnich wakacji zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem. Powołana specjalnie w tym celu Komisja Ekspertów wybiera najciekawsze ze zgłoszonych projektów, które otrzymują dofinansowanie na realizację. Wynosi ono maksymalnie 40 000 złotych.

COŚ Z NICZEGO. LETNIE WARSZTATY IMPROWIZACJI

W ciągu dwóch tygodni między 24.06 a 6.07.2019 dzieci pod opieką artystów i pedagogów biorą udział w warsztatach improwizacji teatralnej, budowy lalek i podstawowych technik animacji oraz zajęciach z zakresu komunikacji i pracy w zespole.
Zajęcia odbywają się we Wrocławskim Teatrze Lalek, Ogrodzie Staromiejskim oraz przestrzeni miejskiej.

Efektem tych wszystkich działań będą POKAZY – niespodzianki, które uczestnicy warsztatów przygotują i zaprezentują w dniu 6.07 o godzinie 13:00 na Dużej Scenie.