Opowie++Ąci z niepamiTŽ+ľci, fot. Krzysztof Bieli++Ąski (8)