Warsztaty dla dzieci w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora

W ramach programu „Lato w teatrze” Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w dniach 8-21.07.2019 roku będzie realizował projekt pn. „TworzyMY!” w którym weźmie udział 40 dzieci w wieku 8-12 lat. Tematem przewodnim twórczych poszukiwań będzie przełamywanie osamotnienia i budowanie więzi. W trakcie warsztatów będziemy rozmawiać o przyczynach samotności, stworzymy mikroświaty bohaterów, którzy z różnych powodów czują się wyobcowani oraz poszukamy sposobów na to, by przezwyciężać ten stan. W trakcie naszych poszukiwań za pomocą muzyki, działań aktorskich, plastycznych i medialnych wykreujemy pewną zwyczajną-niezwyczajną kamienicę: wymyślimy jej mieszkańców a także poznamy tajemnice magicznych przedmiotów, które tam się znajdują. Wymyślone przez dzieci etiudy staną się podstawą scenariusza widowiska, w którym podejmiemy głos na temat przezwyciężania osamotnienia oraz nawiązywania nowych znajomości. Dzieci będą pracować w czterech grupach: aktorskiej, aktorsko-plastycznej, aktorsko-muzycznej i aktorsko-medialnej. W programie każdej z grup znajdą się: zadania aktorskie, gry i zabawy teatralne, warsztaty twórcze, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i umiejętność pracy w grupie.Ponadto każda z grup będzie poznawać teatr z różnych perspektyw:

GRUPA AKTORSKA pozna wybrane elementy gry w planie żywym i lalkowym, plastyki ruchu oraz budowania scen zbiorowych. Uczestnicy skupią się na budowaniu scen pokazu finałowego.

GRUPA AKTORSKO-PLASTYCZNA będzie eksperymentować z różnymi technikami budowania scenografii i kostiumu, a także technikami animacji form teatru lalek.

GRUPA AKTORSKO-MUZYCZNA stworzy oprawę dźwiękową spektaklu finałowego. Zajęcia skupione będą na ćwiczeniach emisyjnych, umuzykalniających, rytmicznych oraz zadaniach ułatwiających przełamywanie niechęci związanej z wyrażaniem siebie za pomocą dźwięku.

GRUPA AKTORSKO-MEDIALNA będzie poznawać tajniki dziennikarstwa telewizyjnego, elementy autoprezentacji i kultury wypowiedzi. Poza tym uczestnicy zaplanują nietypową akcję promocyjną.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Uczestnicy będą pracować przez dwa tygodnie po 6 godzin dziennie (godz. 9.30-15.30) w jednej z czterech grup (można wybrać tylko jedną). Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 8-12 lat. Efektem warsztatów będzie pokaz finałowy w formie spektaklu teatralnego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Rodzice lub opiekunowie muszą zadeklarować obecność dziecka w trakcie trwania całego turnusu, czyli w dniach 8-21.07.2019 (z wyłączeniem niedzieli 14.07.).