Werdykt XXV Międzynarodowego Festiwalu Teatrów lalek Spotkania – Baj Pomorski w Toruniu

 

WERDYKTY XXV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRÓW LALEK ,,SPOTKANIA”!

Jury profesjonalne w składzie: Marzena Dobosz, Karolina Obszyńska, Wiesław Kowalski, Mikołaj Malesza, Tomasz Mościcki przyznało następujące nagrody:

Nagroda za najlepszą scenografię w wysokości 3 000 zł ufundowana przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego dla Andrisa Eglītisa w przedstawieniu ,,Złoty koń”
Łotewskiego Teatru Lalek z Rygi za harmonijne połączenie formy teatralnej i ciała aktora.

Nagroda za najlepszą muzykę w wysokości 3 000 zł ufundowana przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego dla zespołu Con Moto w przedstawieniu ,,Don Kichot” Theater des Lachens z Frankfurtu nad Odrą za mistrzowskie wykorzystanie i opracowanie dzieła z repertuaru minionych epok i uczynienie z niego integralnej części przedstawienia.

Nagroda za najlepszą rolę kobiecą w wysokości 3 000 zł ufundowana przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego dla Ludmiły Pavlovskiej w przedstawieniu ,,Pozłacane czoła” Grodzieńskiego Teatru Lalek za wybitną kreację aktorską.

Nagroda za najlepszą rolę męską w wysokości 3 000 zł ufundowana przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego dla Macieja Gierłowskiego za rolę Niedźwiedzia
w przedstawieniu ,,Niedźwiedź i Masza” Państwowego Teatru Lalki ,,Tęcza” ze Słupska za zdolności charakterystyczne i umiejętne wykorzystanie regionalizmów w mowie scenicznej.

Nagroda za najlepszą reżyserię w wysokości 3 000 zł ufundowana przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego dla Marii Żynel za inscenizację ,,Strasznej Piątki” Białostockiego Teatru Lalek za wdzięk i humor rozwiązań scenicznych.

GRAND PRIX 25 MFTL SPOTKANIA w wysokości 15 000 zł,
nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Torunia dla
spektaklu ,,Don Kichot” w reżyserii Franka Soehnle
Theater des Lachens za mistrzowskie wyartykułowanie
jednego z najważniejszych mitów kultury europejskiej.

Jury przyznało 2 równorzędne wyróżnienia:
1. Dla spektaklu ,,Odlot” Teatru Animacji z Poznania za pomysły inscenizacyjne i zbiorową animację lalek
2. Dla Jarosława Perszki za scenografię i Evy Farkašovej za kostiumy w przedstawieniu ,,Proces” Teatru Lalki i Aktora z Łomży

Jury dziecięce w składzie: Zofia Jurkiewicz, Marcelina Kiedrzyńska, Olimpia Lipińska, Aleksandra Lutowska, Alan Krygier (pod opieką pani Bogumiły Przeperskiej) przyznało
NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w wysokości 5 000 złotych za najlepsze przedstawienie dla dzieci ,,Error 404” Angeles de trapo.

Jury Związku Artystów Scen Polskich w składzie: Joanna Śliwińska, Maria Przybylska, Agnieszka Niezgoda przyznało Nagrodę aktorską im. Jana Wilkowskiego w dziedzinie sztuki animacji lalkowej Lechowi Walickiemu i jego partnerowi Łukaszowi Rutkowskiemu za wybitną kreację postaci Nosorożca w przedstawieniu ,,Kto pocieszy pechowego nosorożca?” z Teatru ,,Groteska” z Krakowa. Wśród konkursowych spektakli zaistniały w sposób artystyczny formy lalkowe. Szczególnie w kreacjach: zespołu aktorskiego Państwowego Teatru Lalki ,,Tęcza” ze Słupska w przedstawieniu ,,Niedźwiedź i Masza”; zespołu Theater des Lachens z Frankfurtu nad Odrą w przedstawieniu ,,Don Kichot”; zespołu Angeles de trapo z Malagi w przedstawieniu ,,Error 404”; zespołu Białostockiego Teatru Lalek
w spektaklach ,,Straszna Piątka” i ,,Historia księcia H.”
oraz w kreacji animatorów postaci Nosorożca z Teatru ,,Groteska” z Krakowa w przedstawieniu ,,Kto pocieszy pechowego nosorożca”.

Jury z przedszkola BimBamBino przyznało nagrodę w wysokości 1 000 zł za postać najbliższą sercu dzieci z toruńskiej placówki, którą otrzymał Niedźwiedź w wykonaniu Macieja Gierłowskiego ze spektaklu ,,Niedźwiedź i Masza” Państwowego Teatru Lalki ,,Tęcza” ze Słupska.