Hobbistycznie i zawodowo zajmuje się literaturą dla dzieci.
Recenzuje książki na łamach „Fiki” oraz doradza dzieciom i dorosłym w jednej z księgarń dziecięcych w Warszawie.

Jest związana z organizacjami społecznymi upowszechniającymi edukację dla małych dzieci z terenów wiejskich.