POLITYKA PRYWATNOŚCI
I PLIKÓW COOKIES
E-FIKA.COM

$ 1

Niniejszą politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”, w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) ustala się dla działalności prowadzonej przez Katarzyną Kucharską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą TASHKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niekłańska 35, 03-924, o numerze NIP 536-115-59-10, REGON 142245734, zwaną dalej „Tashka”

$ 2

„Użytkownik” – każda osoba zarejestrowana w Portalu
„Portal” – strona https://e-fika.com i jej podstrony
„Pliki cookies” (ciasteczka) – niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym
Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie)

$ 3

 1. Wymogiem korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu przez Tashkę jest wypełnienie odpowiedniego formularza i wskazanie określonych tam danych osobowych.
 2. Użytkownik ma możliwość korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Portalu anonimowo lub pod pseudonimem. Do korzystania z tych usług niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego Użytkownika.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych z nich może być konieczne do świadczenia przez Tashkę usług na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu. W formularzach dotyczących danej usługi zawarte są informacje o tym, które dane osobowe są niezbędne do jej świadczenia.
 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego lub wskaże w korespondencji z Tashką będą przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach, w tym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Tashka oferuje usługi dostępu do informacji o czasopiśmie e-Fika, o akcjach i wydarzeniach organizowanych/współorganizowanych/polecanych przez Tashkę, , usługi newslettera, zawierające informacje o promocjach i innych akcjach marketingowych dotyczących sklepu działającego w witrynie https://tashka.pl .

$ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Tashka.
 2. Tashka ma prawo powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie umowy zawartej z nim w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich sprawdzenia, poprawienia lub żądać ich usunięcia.
 4. Dane osobowe zebrane przez Tashkę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

$ 5

 1. Tashka przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, w tym dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Tashką są wykorzystywane w celu udzielenia im odpowiedzi.
 2. Dane osobowe mogą być wykorzystane także w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Tashkę i nie będzie to naruszało praw i wolności Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie może nastąpić w szczególności w celach marketingowych Tashki. Tashka wskazuje, że Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

$ 6

 1. W oparciu o udzieloną przez Użytkownika dodatkową i opcjonalną zgodę Tashka ma prawo do wysyłania do niego na wskazane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika w każdej chwili.

$ 7

 1. Tashka wykorzystuje pliki cookies, które mogą być odczytywane przez jej system teleinformatyczny.
 2. Tashka przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz do zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

$ 8

 1. Tashka informuje Użytkowników, że możliwe jest takie ustawienie konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Tashka informuje, że Użytkownik może usunąć pliki cookies po ich zapisaniu przez Tashkę, przez wykorzystanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych dla systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Poniżej wskazane zostały linki do informacji o sposobach usunięcia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
  Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 3. Tashka informuje Użytkowników, że skutkiem zmiany konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, w tym wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi, może być ograniczenie funkcjonalności świadczonych usług oraz brak możliwości zalogowania się w Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.
 4. Portal jest prawidłowo obsługiwany przez następujące przeglądarki: Internet Explorer 8, Chrome 16, FireFox 10, Opera 11, Safari 5 lub nowszych. Konieczna jest włączona obsługa języka Javascript, akceptująca pliki „cookies”, oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

$ 9

 1. Informacje z logów systemowych związane z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie, są wykorzystywane przez firmę hostingową obsługującą Portal wyłącznie w celach technicznych oraz statystycznych.
 2. Tashka rejestruje nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Portalu.

$ 10

Tashka stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające uzyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

$ 11

 1. Ewentualne pytania i uwagi dotyczące stosowanej przez Tashkę Polityki należy kierować na adres e-mail: www.e-fika.com
 2. Polityka znajduje się na stronie www.e-fika.com/polityka-prywatnosci oraz w siedzibie Tashki.